ELIXIA-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

Voimassa 23.8.2021 alkaen.

1. YLEISTÄ

Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksessa (”Jäsenyyssopimus) mainitun henkilön (”Jäsen”) ja ELIXIAN välisessä sopimuksessa. Nämä ehdot ovat keskeinen osa Jäsenyyssopimusta. Jäsenyyssopimuksen lisäksi jäsentä sitovat myös muut erityiset ehdot, joita voi milloin tahansa olla voimassa muissa palveluissa ja tarjouksissa. Nämä ehdot ovat saatavissa verkkosivuillamme.

2. ELIXIA-JÄSENYYS

2.1. ELIXIA-jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt,

2.1.1. joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei ELIXIAn mielestä ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa

2.1.2. joilla ei ole aiempaan ELIXIA-jäsenyyteen liittyvää velkaa

2.1.3. jotka eivät ole aiemmin saaneet porttikieltoa yhteen tai useampaan ELIXIA-keskukseen.

2.1.4. jotka eivät ole toimineet välinpitämättömästi aiemman ELIXIA-jäsenyyden yhteydessä.

2.2. Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä ELIXIAn jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

2.3. ELIXIAlla on käytössä jäsenkortti. Jäsenkortti on ELIXIAn omaisuutta ja on tarkoitettu vain Jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Korttia ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Jäsenyyden päättyessä Jäsenen tulee tuhota jäsenkortti viipymättä.

2.4. Jäsenestä otetaan kuva jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä.

2.5. Jäsenyys on voimassa Jäsenyyssopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen. 

2.6. ELIXIA-jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus sitoutumisjaksosta huolimatta. Mikäli sopimuksessa on määritelty sitova sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti (pl 7.1. ja 7.4.). Sitoutumisjakson päätyttyä jäsenyys jatkuu siihen asti, kunnes se irtisanotaan luvun 7 mukaisesti. Sitova sopimusjakso on aina 12 maksullista kuukautta.

2.7. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä.

2.8. Jäsenyyden myötä jäsen saa oikeuden käyttää kaikkia Jäsenyyssopimuksessa mainittuja ELIXIA-keskuksia. Jäsenellä on myös oikeus hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia tarjouksia sovellettavien ehtojen mukaisesti.

2.9. ELIXIAn kulloinkin saatavilla olevat jäsenyystyypit, konseptit ja lisäpalvelut niihin liittyvine kuvauksineen ja hinnastoineen löytyvät verkkosivuiltamme.

2.10. Jäsenyystason korottaminen: Jäsenet voivat korottaa jäsenyytensä tasoa milloin tahansa voidakseen käyttää useita keskuksia, konsepteja ja lisäpalveluita ELIXIAn saatavilla olevan valikoiman mukaan. Korotukset tulevat voimaan välittömästi.

2.11. Jäsenyystason laskeminen: Jäsen voi milloin tahansa laskea jäsenyytensä tasoa, jolloin hänen käytettävissään on vähemmän keskuksia, konsepteja ja lisäpalveluita. Jäsenyystason laskeminen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa.

2.12. Jos jäsenellä, joka muuttaa jäsenyytensä tasoa, on sellainen jäsenyystyyppi, jota ELIXIA ei enää tarjoa, jäsen siirretään kyseisenä ajankohtana saatavilla olevaan ELIXIAn jäsenrakenteeseen.

2.13. ELIXIA ei pysty takaamaan paikkojen saatavuutta treenitunneilla ym., joilla paikkoja on rajoitettu määrä.

2.14. ELIXIA pyrkii mahdollisuuksien mukaan mukauttamaan valikoimansa ja liikuntakeskusten aukioloajat jäsenten toiveiden mukaan. Liikuntakeskukset voivat joskus olla kiinni tai auki rajoitetuin palveluin pyhien, huoltotöiden, henkilökunnan koulutuksien tai ylivoimaisen esteen vuoksi (katso lauseke 9.1).

2.15. ELIXIAn liikuntakeskuksissa on kameravalvonta.

2.16. Alennukset (myönnetään voimassa olevasta listahinnastosta)

2.16.1. Opiskelija

Opiskelijat voivat hyödyntää alennetun hinnan milloin tahansa liittyessään jäseneksi. Opiskelija-alennuksen saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin jäseneksi liittymisen yhteydessä ja sitten aina, kun haluaa käyttää alennusta. Kuukausittainen jäsenmaksu nostetaan normaaliin hintaan, kun opiskelija-alennuksen ehdot eivät enää täyty. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.

2.16.2. Yritys

2.16.2.1. Normaali yrityssopimus

Normaalin yrityssopimuksen kautta rekisteröitävillä jäsenillä on oikeus alennushintaan ELIXIAn ja Jäsenen työnantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ELIXIAlle, jos hänen työsuhteensa kyseiseen yritykseen päättyy. Kuukausittainen jäsenmaksu nostetaan normaaliin hintaan, jos normaalin yrityssopimuksen ehdot eivät enää täyty.

2.16.2.2. Tuettu yrityssopimus

Tuetun yrityssopimuksen kautta rekisteröitävillä jäsenillä on oikeus alennushintaan ELIXIAn ja Jäsenen työnantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Yritys on velvollinen ilmoittamaan ELIXIAlle, jos jäsen ei ole enää yrityksen työntekijä. Ilmoituksen saatuaan ELIXIA ilmoittaa jäsenelle yhden (1) kuukauden kuluessa, että Tuetun yrityssopimuksen ehdot eivät ole enää käytettävissä ja että tästä lähtien Jäsen on velvollinen maksamaan kuukausittaiset jäsenmaksut. Samalla jäsenmaksu nostetaan normaaliin hintaan.

2.16.3. Seniorit

Vähintään 65-vuotiaille tarjotaan asianmukainen alennettu hinta jäsenyyttä haettaessa.

2.16.4. Alle 18-vuotiaiden jäsenyys.

2.16.4.1. 11–14-vuotiaat.

11–14-vuotiaille tarjotaan asianmukainen alennus jäseneksi liittymisen yhteydessä. 15 vuoden iästä alkaen kuukausittainen jäsenmaksu nousee 15–17-vuotiaita koskevien ehtojen mukaiseksi, katso lauseke 2.16.4.2.

2.16.4.2. 15-17-vuotiaat.

15–17-vuotiaille tarjotaan opiskelija-alennus jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsenen täyttäessä 18 kuukausittainen jäsenmaksu nousee normaaliin hintaan, mikäli asiakas ei ole oikeutettu opiskelija-alennukseen.

2.17 ELIXIA Rewards

ELIXIAn jäsenenä olet automaattisesti osa ELIXIA Rewards -kanta-asiakasohjelmaa. Lisätietoja ELIXIA Rewards -ohjelmasta ja sen sisällöstä on saatavilla nettisivuiltamme.

3. JÄSENMAKSUT

3.1. Jäsenet maksavat kuukausimaksun, rekisteröintimaksun ja muut mahdolliset maksut ELIXIAn sovellettavien hintojen mukaisesti. Sama koskee vanhempaa tai huoltajaa tai muuta jäsenyydestä laillisessa vastuussa olevaa henkilöä Jäsenyyssopimuksen mukaisesti. ELIXIA laskuttaa jäsenyyttä etukäteislaskutuksena niin, että tulevan kuun harjoitusmaksu erääntyy edellisen kuun aikana.

3.2. Kuukausimaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti ja poikkeustapauksissa liittymisen yhteydessä erityisehtoja sovellettaessa. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan, ja hänen on otettava yhteyttä ELIXIAan, jos maksupyyntöä ei tule.

3.3. Jäsen on velvollinen tekemään tarvittavan sopimuksen pankkinsa kanssa automaattisesta kuukausittaisesta jäsenmaksun maksamisesta ELIXIAlle. Jäsenen on aina varmistettava, että määritetty käyttövara kattaa laskun summan ja että maksu suoritetaan eräpäivään mennessä. Jos Jäsen ei halua käyttää automaattista maksupalvelua tai jos Jäsenen pankki ei ole vahvistanut palvelua ELIXIAlle kuukauden 3. päivään mennessä, Jäsenelle lähetetään paperilasku kertyneestä maksusta.

3.4. Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä ELIXIAlla on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.5. Jos Jäsen on muulla tavoin laiminlyönyt maksun ja saa maksumuistutuksen, ilmoituksen perinnästä tai perintäkirjeen ulkoiselta perintätoimistolta, maksettaessa on käytettävä ulkopuolisen perintätoimiston laskun tietoja.

3.6. Jäsenellä on hintatakuu kuukausittaisesta jäsenmaksustaan sitoutumisjakson ajan. ELIXIAlla ei ole oikeutta muuttaa jäsenmaksua ennen sitoutumisjakson päättymistä, ellei Jäsen halua muuttaa jäsenyystyyppiään. Jos Jäsen on saanut erikoisalennuksen ELIXIAlta ja alennus päättyy Jäsenen sitoutumisjakson aikana, ELIXIAlla on yksipuolinen oikeus nostaa kuukausittainen jäsenmaksu normaaliin hintaan.

3.7. Jäsen ei ole velvollinen maksamaan kuukausittaista jäsenmaksua, jos:

3.7.1. jäsenyys on jäädytetty luvun 6 mukaisesti.

3.7.2. ELIXIA on irtisanonut Jäsenyyssopimuksen välittömästi lausekkeen 7.7 mukaisesti.

3.7.3. Jäsenen normaalisti käyttämä liikuntakeskus ei ole käytettävissä ja ELIXIAn mielestä muuta soveltuvaa liikuntakeskusta ei ole.

4. JÄSENEN VELVOLLISUUDET

4.1. Jäsen sitoutuu:

4.1.1. perehtymään ELIXIAn (yleisiin) turvallisuussääntöihin ja toimintasääntöihin sekä muihin (lastenhoidon) turvallisuussääntöihin ja toimintasääntöihin, jotka ovat saatavissa verkkosivuillamme

4.1.2. Olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita ELIXIA- keskuksissa.

4.1.3. Jäsenen on ilmoitettava ELIXIAlle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.4. Jäsenen on ilmoitettava ELIXIAlle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joiden seurauksena Jäsen ei enää ole oikeutettu saamaan tiettyä alennusta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.5. Rekisteröimään jäsenkorttinsa liikuntakeskukseen saapuessaan, ennen kuin Jäsen käyttää ELIXIA-keskusta. ELIXIAlla on oikeus pyytää Jäsentä esittämään henkilöllisyystodistuksen.

4.2. ELIXIAlle on ilmoitettava jäsenkortin katoamisesta mahdollisimman pian. Tällöin ELIXIA sulkee kadonneen jäsenkortin ja antaa uuden jäsenkortin. Saadessaan uuden jäsenkortin Jäsenen on maksettava kortin korvaamismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4.3. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään sitä. ELIXIAlle on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöksestä mahdollisimman pian.

4.4. Jäsenen henkilökohtainen profiili on Jäsenen käytettävissä ELIXIAn digitaalisten palveluiden kautta. Jäsenen ei tule päästää muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä käyttämään näitä palveluita esimerkiksi luovuttamalla käyttäjätunnuksensa.

5. HENKILÖTIEDOT, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

5.1. ELIXIA käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Jäsen hyväksyy sen, että ELIXIA ja muut samaan konserniin kuuluvat yritykset rekisteröivät, tallentavat ja käyttävät henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja Jäsenen ELIXIAn palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen, mukaan lukien ELIXIAn palveluita koskevat tiedot. Tietosuojavastaava on ELIXIA, jota edustaa toimitusjohtaja. Jäsen hyväksyy sen, että ELIXIA voi tallentaa tietoja treenihistoriasta voidakseen seurata Jäsenen toimia ja helpottaa Jäsenen treenaamista. Jäsen voi myös lisätä omia treenaamistietoja, jotka tallennetaan samalla tavalla. Tässä treenihistoriatiedoilla tarkoitetaan tietoja eri liikuntakeskuksissa käyntien määrästä, millä treenitunneilla Jäsen on käynyt, onko Jäsen varannut paikan ryhmätreenitunnille tai muuhun toimintoon, ja onko Jäsen perunut varauksensa.

5.3. Jäsen voi perua suostumuksensa treenihistoriansa käyttöön ja pyytää, että historiatiedot poistetaan. ELIXIA vahvistaa tietojen poistamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisen.

5.4. ELIXIAn liikuntakeskuksissa on kameravalvonta lausekkeen 2.15 mukaan. Valvonnan tarkoituksena on estää/selvittää rikokset ja taata kaikkien jäsenten turvallisuus. Kameravalvonta toteutetaan ja siihen liittyviä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.5. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Jäsenen kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset.

5.6. Tekemällä Jäsenyyssopimuksen Jäsen hyväksyy sen, että ELIXIA voi ottaa Jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä ELIXIAan. Jäsen voi hallita suostumukseen perustuvia markkinointiin liittyviä toiveitaan "Omien sivujen” asetusten kautta. Jäsen ei voi kieltäytyä vastaanottamasta viestintää, joka koskee Jäsenyyssopimuksen muutoksia, treenaamisturvallisuutta koskevaa alustavaa kyselyä (PT Start) tai muita jäsenyyteen liittyviä tärkeitä tiedotteita.

5.7. Edellä mainittu Jäsenen suostumus on voimassa Jäsenyyssopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta Jäsenyyssopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on, että voimme tarjota Jäsenelle aiempaan ELIXIA-jäsenyyteen liittyviä etuja.

5.8. ELIXIA lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ensisijaisesti Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen.

6. JÄSENYYDEN JÄÄDYTTÄMINEN

6.1. Jäsen voi pyytää ELIXIA-jäsenyytensä jäädyttämistä. ”Jäädyttäminen” tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeyttämistä rajatuksi ajaksi.

6.2. Jäsenyyden jäädyttämistä koskevat ehdot ovat aina saatavilla verkkosivuillamme.

6.3. Jäsenyyden jäädyttämisen hakemuslomake on täällä.

6.4. Jos Jäsenen sitoutumisaika on yhä kesken, sitoutumisjaksoa jatketaan myönnetyllä jäädytysjaksolla määritetyllä päivien määrällä.

6.5. Jäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenyysmaksuja jäädytysjakson aikana, katso lauseke 3.7.1. Maksuttomat jaksot ja jäädytysjaksot eivät välttämättä satu samaan ajankohtaan laskutuksellisista syistä. Jäädytysajanjakso hyvitetään seuraavasta mahdollisesta laskutusajanjaksosta alkaen.

6.6. Jäädytysjakson päätyttyä jäsenyys jatkuu Jäsenyyssopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Jäsen irtisanoo jäsenyyden jäädytysjakson aikana, jäädytysjakson päättymisen jälkeen sovelletaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanoutuminen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa.

6.7. Jos Jäsen hakee jatkoa jäädytysjaksolle, Jäsenen on toimitettava uusi hakemus jäädytysjaksosta. Hakemus on toimitettava ennen jäädytysjakson päättymistä, jotta jäädytysjakso jatkuu.

6.8. Vahvistaessaan jäsenyyden jäädytyksen ELIXIA voi vaatia Jäsentä maksamaan kohtuullisen käsittelymaksun ELIXIAn voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7. JÄSENYYSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MUUTTAMINEN

7.1. Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus (peruuttamisoikeus) ilmoittamalla siitä ELIXIAlle kahden (2) viikon kuluessa Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamisesta, katso kuluttajansuojalaki 6 luvun 14 pykälä. Jäsen voi käyttää tätä varten irtisanomislomakettamme, joka löytyy verkkosivuiltamme. Tätä sovelletaan vain silloin, jos jäsenyyssopimus tehdään muualla kuin ELIXIA-keskuksessa. Kun jäsen hyödyntää peruuttamisoikeuttaan, ennakkoon suoritetut maksut palautetaan (pl. henkilökohtaiset liikuntaedut). Jäsenen on osoitettava, että peruuttamisoikeutta on käytetty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

7.2. Jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa sitoutumisjakson päätyttyä. Sitoutumisjakson jälkeen jäsenyys muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi lausekkeen 2.6 mukaisesti. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa.

7.2.1. Lisäpalveluja irtisanottaessa sovelletaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Lisäpalveluiden irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa lausekkeen 2.11 mukaisesti.

7.2.2. Alennusoikeuden poistuminen ei oikeuta irtisanomaan sopimusta ennen sitovan sopimusajan päättymistä.

7.3. Jäsenyys voidaan irtisanoa Jäsenen Omien sivujen kautta osoitteessa elixia.fi. Vaihtoehtoisesti Jäsen, tai Jäsenen vanhempi tai huoltaja voi tehdä irtisanomisilmoituksen ELIXIAlle sähköpostilla, yhteydenottolomakkeella, kirjeellä tai puhelimitse. ELIXIA vahvistaa sähköpostilla tai kirjeitse, että irtisanoutuminen on vastaanotettu kahden (2) viikon kuluessa irtisanoutumisen vastaanottamisesta. Jäsenen täytyy voida osoittaa, että irtisanominen on tehty. Jäsenen täytyy voida osoittaa, että irtisanominen on tehty.

7.4. Jossain tapauksissa Jäsen voi anoa jäsenyyden päättämistä myös sitoutumisjakson aikana. Tällöin Jäsenen on voitava osoittaa, että on ilmennyt erityisiä odottamattomia olosuhteita, joihin Jäsen ei voi vaikuttaa. Lisäksi näiden erityisten olosuhteiden on oltava syy, jonka vuoksi Jäsen ei voi käyttää jäsenyyttään. Hakemus jäsenyyden päättämisestä on toimitettava liitteineen ELIXIAlle kirjallisena viipymättä olosuhteiden ilmettyä. ELIXIA käsittelee hakemuksen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

7.5. Jos ELIXIA ja Jäsen ovat kumpikin sitä mieltä, että harjoittelun jatkaminen aiheuttaisi huomattavan haittavaikutusten riskin Jäsenen terveydelle, Jäsenyyssopimus irtisanotaan. ELIXIA voi vaatia kirjallisen terveydenhuoltopalveluiden tuottajan lausunnon, jossa se ottaa vastuun lausunnosta Jäsenen kyvystä kuntoilla ELIXIAlla. Jos jäsenyys irtisanotaan, Jäsenelle maksetaan takaisin mahdollinen ennakkoon maksettu osuus jäsenmaksusta.

7.6. ELIXIAlla on oikeus muuttaa jäsenyysmaksuja, muita maksuja ja ehtoja.

7.6.1. Jäsenyysmaksuja muutettaessa ELIXIA pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevien sopimusten hintoja vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta. Muissa hinnanmuutoksissa ELIXIAn on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hinnanmuutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.2. ELIXIA pidättää oikeuden siirtää Jäsenyyssopimuksen toiselle yritykselle ja siirtää jäsenyyteen liittyvät automaattista maksua koskevat tiedot. Tällaisten muutosten tapauksessa ELIXIA ilmoittaa muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.3. ELIXIA pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta muita kuin lausekkeiden

7.6.1 ja 7.6.2 mukaisia ehtoja tai sellaisia ehtoja, jotka eivät kuulu lausekkeen 7.6.4 piiriin.

7.6.4. Jos ELIXIA tekee huomattavia muutoksia, joilla on kielteinen vaikutus Jäseneen, Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus. Sopimus voidaan irtisanoa, vaikka Jäsenyyssopimuksen sitoutumisjakso ei olisi vielä kulunut umpeen. Tällaisten muutosten tapauksessa ELIXIAn on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.5. Lausekkeen 7.6.4 mukainen irtisanominen on tehtävä ilmoittamalla asiasta ELIXIAlle kirjallisena sähköpostitse tai kirjeitse ja ELIXIAn on saatava irtisanoutuminen viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen/muutosten toteutusta. Tämän ehtona on, että Jäsenelle ilmoitetaan muutoksesta/muutoksista viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen/muutosten toteutusta. Jäsenen täytyy voida todistaa, että irtisanomisilmoitus on tehty.

7.6.6. Lausekkeen 7.6.4 mukaisen irtisanomisen tapauksessa Jäsenyyssopimus irtisanotaan muutoksen/muutosten toteuttamispäivästä alkaen. Jäsenen tulee saada kirjallinen vahvistus ELIXIAlta sähköpostitse tai kirjeitse.

7.7. ELIXIAlla on oikeus jäädyttää jäsenyys tietyksi ajaksi tai irtisanoa Jäsenyyssopimus välittömästi, jos Jäsen rikkoo Jäsenyyssopimusta olennaisella tavalla. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

7.7.1. Kuukausittaisen jäsenmaksun ja muiden maksujen maksamatta jättäminen perintäkirjeestä tai muusta muistutuksesta huolimatta.

7.7.2. Luvun 4 mukaisten Jäsenen velvollisuuksien rikkomukset, jotka eivät ole vähäisiä, mukaan lukien, ettei Jäsen noudata ELIXIAn kirjallista tai suullista varoitusta.

7.7.3. Lausekkeen 4.1.2 mukaisten säännösten rikkomus.

8. HENKILÖVAHINKO, SÄILYTYS JA VASTUU VARKAUSTAPAUKSESSA 

8.1. Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan. ELIXIA ei vastaa mistään vammoista, joita Jäsen saa ELIXIA-keskuksessa ollessaan. Vastaavaa vastuunrajoitusta sovelletaan muissa ELIXIAn käytössä olevissa kuntoilutiloissa. 

8.2. Jäsen on velvollinen käyttämään omaa riippulukkoa säilyttäessään henkilökohtaista omaisuuttaan keskuksessa olevassa kaapissa. Jos Jäsen jättää tavaroitaan ELIXIA-keskuksessa olevaan kaappiin normaalin sulkemisajan jälkeen, ELIXIAlla on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa tavarat talteen. Jäsenen on haettava talteen otetut tavarat kahden viikon kuluessa. ELIXIA ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä eikä mainittuna säilytysaikana.

8.3. ELIXIA ei vastaa Jäsenen ELIXIA-keskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Tätä lauseketta sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu tavalliseen kaappiin vai arvoesinekaappiin tai vastaavaan.

9. VASTUUNRAJOITUS, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE

9.1. ELIXIA ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen ELIXIAn kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole ELIXIAn hallittavissa eikä ELIXIA ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

9.2. Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3. Jäsenen ja ELIXIAn väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

9.4. Mikäli Jäsenyyssopimuksen englanninkielinen ja suomenkielinen versio ovat ristiriidassa keskenään tai niiden välillä on epäjohdonmukaisuutta, viimeksi mainittu on vallitseva.