Usein kysytyt kysymykset varaussääntöihin liittyen

1.         Miten varaussäännöt muuttuvat?

 Seuraavat muutokset koskevat jäsenyyksiä 21.11. alkaen:

  1. Tuntivaraus on peruttava viimeistään 2 tuntia ennen tunnin alkua (aikaisemmin 1 tunti).
  2. Varauksia voi olla enintään 2 samalle päivälle (aikaisemmin 3 varausta).

2.         Miksi muutamme varaussääntöjämme?

Monille tunnille on tällä hetkellä pitkä jono. Tunnin alkaessa usein tilanne on kuitenkin se, ettei tunti täyty kokonaisuudessaan. Varaussääntöjen muutoksella haluamme lyhentää ryhmäliikuntatuntien jonoja ja mahdollistaa jäsentemme helpomman pääsyn tunneille, joille he oikeasti haluavat osallistua. 

3.         Miksi tuntivarauksen peruutusaika muutetaan 1 tunnista 2 tuntiin?

Monet jäsenemme kokevat, että 1 tunnin varoaika vapautuneesta paikasta on liian lyhyt reagointiin. Muuttamalla säännön yhdestä tunnista kahteen tuntiin, pidennämme jäsentemme reagointiaikaa halutulle tunnille osallistumiseen ja tällöin myös harjoittelun suunnittelu sujuu helpommin. 

4.         Miksi tuntivarauksia voi olla jatkossa vain 2 samalle päivälle?

Monet jäsenemme osallistuvat 2:lle tunnille saman päivän aikana, mutta alle 1 % osallistuu 3:lle tai sitä useammalle tunnille samana päivänä. Muuttamalla päiväkohtaisten varauksien määrää 3:sta tunnista 2:en tuntiin, toivomme pystyvämme vähentämään liikavarauksien määrää ilman, että sillä olisi negatiivista vaikutusta jäseniimme.

5.         Mikä vaikutus muutoksella on ylivarausten määrään sekä jonojen pituuteen?

Pitkistä jonoista johtuen, osa jäsenistämme tekee tuntivarauksia myös varmuuden vuoksi, jotta edes jollekin tunnille pääsy varmistuisi. Tämä lisää entisestään ylivarauksia, kun tunteja varataan ilman todellista aikomusta osallistua varatulle tunnille. Muutoksilla pyrimme vähentämään ylivarauksia, jolloin jäsenillämme on paremmat mahdollisuudet päästä osallistumaan suosikkitunneilleen.

6.         Maksan erikseen ryhmäliikunnasta, miksi vähennätte tuntivarauksien joustavuutta?

Näillä muutoksilla haluamme vähentää ylivarauksia ja jonotuslistalla olevien jäsenten määrää. Muutosten myötä sinulla on parempi mahdollisuus saada paikka suosikkitunnillesi ja tulee toivottavasti myös laajentamaan käytettävissäsi olevien ryhmäliikuntatuntien tarjontaa.

7.         Minun keskuksessani ei ole koskaan jonoa tunneille, miksi uudet varaussäännöt astuvat voimaan myös täällä?

SATS ELIXIAlla on yli 200 keskusta ja moni jäsenistämme harjoittelee useissa keskuksissa sekä kaupungeissa. Tästä johtuen on tärkeää, että meillä on samat säännöt kaikille. Uskomme, että uudet varaussäännöt tarjoavat paremman ennustettavuuden ja näin useammat jäsenet pääsevät osallistumaan suosikkitunneillensa.

8.         Haluan osallistua 3:lle tunnille saman päivän aikana, eikö tämä onnistu jatkossa?

Jos haluat osallistua 3:lle tai useammalle tunnille saman päivän aikana, voit varata tunnin heti, kun vähintään yksi aikaisemmin varatuista tunneista on ohi. Tunnille osallistuminen toki edellyttää, että tunnilla on vapaita paikkoja jäljellä. Jos tunnilla on tilaa, voi tuntilipun lunastaa myös ilman varausta.

9.         Maksan erikseen Prformance- / Build´n Burn- / HiYoga-palveluista. Tulisiko minulla olla joustavammat ehdot?

Näkemyksemme mukaan 2 tuntivarausta samalle päivälle on riittävä määrä. Uskomme, että lyhenevät varausjonot sekä parempi ennustettavuus, tuo etua kaikille jäsenillemme.

10.       En aina pysty ennakoimaan tunnin peruutusta 2 tuntia etukäteen johtuen mahdollisista aikataulumuutoksista työpaikalla tai koulussa. Saanko jatkossa näistä tilanteista johtuen merkinnän peruttamattomasta tunnista, mikäli en ehdi perua varausta ajoissa?

Kehotamme jäseniämme suunnittelemaan treenit etukäteen ja hyvissä ajoin, mutta ymmärrämme myös, että päivän aikana voi tapahtua ennakoimattomia muutoksia, jotka vaikuttavat päivän suunnitelmiin. Siksi 2 peruuttamatonta tuntivarausta 30 päivän sisällä ei vielä aiheuta varausrajoitusta.

11.       Tunneille on usein jonoa ja siksi teen 2-3 varausta samalle päivälle, jotta pääsisin mukaan ainakin yhdelle varaamistani tunneista. Onko minun jatkossa vaikeampi varmistaa itselleni paikka tunnille?

Jos kaikki jäsenet varaavat vain sen tunnin tai ne tunnit, joille aikovat osallistua, vähentää tämä tunnille jonottavien jäsenten määrää. Tällöin jäsenillämme ei ole enää tarvetta varata enemmän tunteja kuin mihin he todellisuudessa haluavat osallistua.

12.       Käyn aamutunneilla, joten tarkoittaako tämä sitä, että minun pitää herätä klo: 4:00, jotta pystyn perumaan klo 7:00 alkavan tunnin, jos sairastun?

Kehotamme jäseniämme suunnittelemaan treenejä hyvissä ajoin, mutta ymmärrämme myös, että äkillisiä, ennakoimattomia muutoksia voi tapahtua. Siksi 2 peruuttamatonta tuntivarausta 30 päivän sisällä ei vielä aiheuta varausrajoitusta.

13.       Voinko jatkossakin osallistua useammalle kuin 2:lle tunnille saman päivän aikana?

Kyllä, jos haluat osallistua 3:lle tai useammalle tunnille saman päivän aikana, voit varata tunnin heti, kun vähintään yksi aikaisemmin varatuista tunneista on ohi. Tunnille osallistuminen toki edellyttää, että tunnilla on vapaita paikkoja jäljellä. Jos tunnilla on tilaa, voi tuntilipun lunastaa myös ilman varausta.

14.       Unohdin perua varaukseni 2 tuntia ennen tunnin alkua ja applikaatio ilmoitti, että peruminen ei enää onnistu. Voinko perua varaukseni keskuksen asiakaspalvelussa?

Kaikki peruutukset tulisi tehdä applikaation tai nettiselaimen omien sivujen kautta 2 tuntia ennen tunnin alkua. Peruminen onnistuu myös keskuksen kirjautumispäätteellä, josta normaalisti noudat tuntilippusi. Noudatamme 2:den tunnin peruutussääntöä kaikissa tilanteissa. Suosittelemme käyttämään applikaation kalenteriominaisuutta, jolloin itselle voi ohjelmoida muistutuksen, milloin tuntivaraus tulisi viimeistään perua. Keskuksen asiakaspalvelu ei voi peruuttaa tuntia, mikäli tunnin alkamiseen on alle 2 tuntia.

15.       Minulla on Priority / Nordic-all-in / SATS Platinum -jäsenyys, koskevatko nämä muutokset minua? 

Peruutusajan muutos koskee kaikkia jäseniämme sekä jäsentyyppejä. Muilta osin jäsenyytesi varausoikeudet säilyvät ennallaan ja pystyt edelleen tekemään varauksia 10 päivää eteenpäin.