Valitsemalla jäädytyksen jäsenyytesi irtisanominen keskeytetään.

Jäädytys astuu voimaan valitusta päivästä seuraavan kuukauden 1. päivänä.

Jos sinulla on voimassa oleva sitoutumisaika, sitä jatketaan jäädytysjakson pituutta vastaavalla ajalla. Jos jäädytysjaksoa halutaan jatkaa, sitä on haettava normaalien jäädytysehtojen mukaisesti. Jäsenyyden ehtojen mukaisesti jäsenyyttä ei voi jäädyttää irtisanomisaikana.