1. ELIXIAlla on oikeus muuttaa keskuksen avauspäivää, mm. rakennusurakan myöhästyessä.

2. Presale-jäsenyydellä tarkoitetaan uutta jäsenyyttä, joka on tehty ennen keskuksen avausta ennakkomyynnin aikana.

3. Jäsen saa valita presale-jäsenyyteensä yhden tarjolla olevista presale-tarjouksista, jotka ovat liittymispäivän aikana voimassa.

4. Jäsenyyden kotikeskusta ei voi vaihtaa jäsenyyden sitoumusajan (12 kk) aikana.

5. Irtisanomisehdot ja jäädytysoikeudet löytyvät ELIXIAn sopimusehdoista, jotka jäsen saa liittymisen yhteydessä. Keskuksen avauksen siirtyminen ei ole irtisanomisperuste jäsenyydelle.

6. Maksutapa oletuksena on paperilaskutus. Jäsenen tulee itse tehdä e-laskusopimus, jotta mahdollinen laskutuslisä poistuu. Laskutusohjeet löytyvät ELIXIA-sopimusehdoissa, jotka jäsen saa liittymisen yhteydessä. Paperilaskulisä 2,35 €/lasku.

7. Jäsen on vastuussa siitä, että antaa ELIXIAlle oikeat yhteystiedot ja sähköpostin ELIXIA keskuksen tiedotteita varten. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ELIXIAlle mahdollisista muutoksista (mm. yhteystiedot).

ELIXIAn yhteystiedot: asiakaspalvelu@elixia.fi, p. 010 309 9214 ja chat-palvelut sivuilla www.elixia.fi.