Voiko jooga vaikuttaa ikääntymiseen?

Tutkimuksen mukaan hengitysharjoitukset, jooga ja meditaatio voivat hidastaa ikääntymisprosessia.
SATS
Kategoria
Harjoittelu

TELOMEERIT

Telomeerit ovat kromosomien päissä olevia rakenteita ja se osa DNA:ta, joka liittyy vanhenemiseen. Telomeereja voi verrata kengännauhojen muovipäihin, sillä ne suojaavat kromosomien päitä rispaantumiselta. Joka kerta, kun solu jakautuu, telomeerit lyhenevät. Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä lyhyemmäksi telomeerit käyvät.

­

– Telomeerit lyhenevät normaalissa vanhenemisessa, mutta on vaikea sanoa, aiheuttaako telomeerien lyheneminen ikääntymistä vai onko telomeerien lyheneminen seurausta vanhenemisesta, sanoo Helge Klungland, joka toimii genetiikan professorina Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa.

Telomeerit

Telomeerit koostuvat toistuvista DNA‑sekvensseistä, eivätkä ne sisällä mitään tietoa.Telomeerit sijaitsevat kromosomien päissä ja lyhenevät solunjakautumisten myötä. Geenien tavoin ne koostuvat pareittain toimivista molekyyleistä. Ihmisellä on syntyessään noin 11 000 paria ja kuollessaan alle 4 000 paria. Solut estävät telomeerien lyhenemistä telomeraasientsyymin avulla.

Lähde: Wikipedia

YHTEYS SAIRAUKSIIN

On tutkittu, että stressi, tupakointi, huono ruokavalio ja vähäinen liikunta johtavat telomeerien nopeampaan lyhenemiseen.

– On myös osoitettu, että lyhyillä telomeereilla on yhteys yksittäisiin sairauksiin, Klungland sanoo.

Elissa Epel on Kalifornian yliopiston psykiatrian professori ja kertoo, että telomeerien pituus voi antaa viitteitä siitä, kuinka altis ihminen on sairastumaan aivosairauksiin, tiettyihin syöpäsairauksiin ja sydäntauteihin.

Hyvä uutinen on se, että tutkimusten mukaan telomeerien lyheneminen on mahdollista peruuttaa elintapamuutoksilla. Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat muun muassa osoittaneet, että joogan ja meditaation harjoittaminen yhdistettynä puhtaaseen ruokavalioon voi vaikuttaa telomeereihin.

TELOMEERIT PIDENTYIVÄT

Kalifornian yliopiston ja Preventive Medicine Research Institute -tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa tutkittiin matalariskistä eturauhassyöpää sairastavien miesten telomeereja. Viiden vuoden ajanjaksolla koehenkilöt kävelivät päivittäin 30 minuuttia. He söivät paljon hedelmiä ja vihanneksia, täysjyvätuotteita ja vähärasvaista lihaa. He osallistuivat ryhmäkeskusteluihin, joissa vahvistettiin sosiaalisia suhteita, ja stressiä vähennettiin hengitysharjoitusten, joogan ja meditaation avulla.

Tulosten mukaan koehenkilöiden telomeerit pidentyivät viiden vuoden aikana 10 prosenttia. Verrokkiryhmän miehillä oli sama sairaus, mutta he eivät tehneet mitään elintapamuutoksia. Näillä miehillä telomeerit lyhenivät kolme prosenttia.

STRESSIN VAIKUTUS

Tutkimuksissa on havaittu myös, että stressi ja masennus voivat lyhentää telomeereja.

Tutkimuksessa, joka suoritettiin Tromssan ja Uumajan yliopistoissa, oli mukana 91 kliinistä masennusta ja 425 kroonista stressiä sairastavaa ihmistä. Vertaillessaan telomeerien pituuksia tutkijat havaitsivat merkittävän eron koehenkilöiden sekä masennusta ja kroonista stressiä sairastavien välillä.

Selitys on se, että kortisolihormonin tuotanto lisääntyy stressin aikana. Kortisoli estää solujen kykyä aktivoida telomeraasientsyymiä, jonka tehtävä on korjata telomeereja ja ylläpitää niiden pituutta.

Kun stressi lievittyy, solujen telomeraasitaso nousee. Nobel-palkitun tutkijan Elizabeth Blackburnin mukaan jo 4–6 viikon säännöllinen mindfulnessin harjoittaminen voi lisätä telomeraasitasoa jopa 30 prosenttia.  

VOIKO OMAAN DNA:HAN VAIKUTTAA?

Vaikka tutkimusten mukaan voimmekin vaikuttaa telomeerien pituuteen omilla elintavoillamme, on tärkeää korostaa, että ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä on paljon – sekä geneettisiä että ympäristötekijöitä. Siksi ei ole mahdollista antaa suoraviivaisia ohjeita siitä, miten telomeereja voisi estää lyhenemästä.

– Jos tähän olisi löytynyt yksiselitteinen vastaus, se olisi ollut kuin nuoruudenlähteen löytäminen, Klungland sanoo.

Kun tiede jatkaa nuoruudenlähteen etsimistä ja tutkijat tekevät uusia löydöksiä siitä, miten elimistön solut vanhenevat, voimme lähteä liikkeelle siitä, minkä tiedämme jo nyt: stressi lyhentää telomeereja, mikä nopeuttaa ikääntymisprosessia. Kun opettelemme käsittelemään stressiä esimerkiksi hengitysharjoitusten, joogan ja meditaation avulla, olemme ottaneet askelen oikeaan suuntaan. 

Oletko kiinnostunut joogasta, mutta et tiedä kuinka aloittaa? Täältä löydät parhaat vaihtoehtomme joogan aloittamiseen.