Kysymyksiä ja vastauksia lasten voimaharjoittelusta

Lapsuuden ja nuoruuden aikana luodaan perusta tulevalle fyysiselle kunnolle, terveydelle ja liikuntavoille. Voimaharjoittelulla on paikkansa monipuolisessa lapsen kehitystä edistävässä fyysisessä harjoittelussa.

Lasten voimaharjoittelu herättää aika ajoin kysymyksiä. Siksi me ELIXIAilla olemme koostaneet vastaukset tavallisimpiin aihetta koskeviin kysymyksiin. Vastauksissa viitataan dosentti Michail Tonkonogin lasten voimaharjoittelua käsittelemään artikkeliin (Svensk Idrottsforskning 1/2007).

Voimaharjoittelu on turvallista. Siinä on vain pieni tapaturmariski, mutta sillä on paljon myönteisiä vaikutuksia. Tästä syystä ja koska ELIXIA haluaa tarjota harjoittelua sekä aikuisille että lapsille, toivotamme 11–14-vuotiaat lapset ja nuoret tervetulleiksi ELIXIAiin.

Millaisia tuloksia voimaharjoittelu tuottaa?
Vuonna 1996 tehtiin laaja tutkimus, jossa analysoitiin 28 tutkimusta voimaharjoittelun vaikutuksista lasten voiman kehittymiseen. Valtaosassa tutkimuksista kävi ilmi, että voimaharjoittelu lisää voimaa 14–30 %. Tutkimuksista kävi myös ilmi, että lasten voimaharjoitteluvalmiudet ovat aikuisten tasolla.

Mitkä tekijät vaikuttavat lasten voiman lisääntymiseen?
Tutkimustulokset olivat yhteneviä siltä osalta, että lasten voiman lisääntyminen johtuu hermoston ja lihaksiston yhteistyön kehittymisestä. Voiman kasvu ei siis johdu lihasten kasvamisesta, eli esipuberteetti-ikäisistä lapsista ei saa kehonrakentajia, sillä harjoittelu ei heillä juurikaan lisää lihasmassaa. Voiman lisääntyminen johtuu heillä ainoastaan hermoston ja lihasten yhteistyön paranemisesta.

Miksi lasten pitäisi harrastaa voimaharjoittelua ja olla vahvempia?
Katkelma Lars Petersonin ja Bengt O. Erikssonin vuonna 1986 kirjoittamasta artikkelista ilmaisee asian varsin selkeästi: "Tekniikan oppimisessa on tärkeää tiedostaa, että tarvitaan riittävästi lihasvoimaa, jotta yksittäisen liikkeen voi tehdä oikein." Toisin sanoen riittävä lihasvoima on edellytys sille, että lapsi voi oppia liikkumaan teknisesti oikein. Lasten motorinen oppimiskyky on hyvä. Lapset oppivat 90 % kokonaisliikekannastaan 11 vuoden ikään mennessä. Voimaharjoittelun myötä saatu lisävoima tuo mukanaan muitakin etuja. On tunnettu tosiasia, että fyysinen aktiivisuus nuorena on tärkeää luuston kehittymisen kannalta. Muita tärkeitä tekijöitä on loukkaantumista ehkäisevä vaikutus ja muut myönteiset vaikutukset sairailla lapsilla.

Miten lapsen tulisi voimaharjoitella?
Hyvä nyrkkisääntö tutkimusten perusteella on, että lapset eivät tarvitse raskasta vastusta lisätäkseen voimaa. Kohtuullinen vastus ja suuri määrä toistoja ovat hyvä yhdistelmä.

Kuinka usein lasten tulisi voimaharjoitella?
Ihanteellinen voimaharjoittelutaajuus on kaksi kertaa viikossa.

Liittyykö voimaharjoitteluun haittoja?
Ei, voimaharjoittelu ei ole haitallista lapsille. Vuonna 1987 julkaistu tutkimus (Rian et al.) keskittyi tutkimaan lasten voimaharjoitteluun mahdollisesti liittyviä vaaroja. Tutkimuksessa selvitettiin eri menetelmillä luuston ja lihaksiston vammoja sekä vaikutuksia sydämeen ja verisuoniin, kasvuun, liikkuvuuteen ja motoriikkaan.

Tulos oli selkeä: voimaharjoittelu ei vaikuta kielteisesti tutkittuihin alueisiin, eikä voimaharjoitteluun liity loukkaantumisriskiä.

Voimaharjoittelu on siis turvallinen fyysisen harjoittelun muoto, jossa tapaturmariski on pieni ja myönteiset vaikutukset suuret. Tästä syystä ja koska ELIXIA haluaa tarjota harjoittelua sekä aikuisille että lapsille, toivotamme 11–14-vuotiaat lapset ja nuoret tervetulleiksi ELIXIAiin.

Lue lisää

ELIXIA Together - Q&A

ELIXIA Together -jäsenyys on suunnattu 11–14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lapsi ja nuori treenaavat turvallisesti aina yhdessä aikuisen kanssa.

Kysymyksiä ja vastauksia lasten voimaharjoittelusta

Lapsuuden ja nuoruuden aikana luodaan perusta tulevalle fyysiselle kunnolle, terveydelle ja liikuntavoille. Voimaharjoittelulla on paikkansa monipuolisessa lapsen kehitystä edistävässä fyysisessä harjoittelussa.