Meditation #1 Online

Meditation #1 Online

Vaikuta mielentilaasi meditaation avulla.

Meditaatio on yhteisnimitys useille tekniikoilla, joilla vaikutetaan mieleen. Tekniikoiden tarkoitus on rauhoittaa ajatukset ja siten luoda edellytykset sisäiselle rauhalle. Meditaatio lisää yleistä hyvinvointia. Se vähentää stressiä, alentaa ja vakauttaa verenpainetta, parantaa keskittymiskykyä sekä unen laatua.

Kesto 15 min
Ohjaaja Johanna Andersson
Tarvittava tila 1-2 m2